MĚSTO MNICHOVICE - CENÍK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na r. 2018

Platby za svoz odpadu a bioodpadu platťe až od ledna 2018!

VARIANTA č.

TYP SVOZU A FREKVENCE SVOZU

OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY/pytle

CENA v Kč

POZNÁMKA

1

Týdenní svoz

110 a 120 litrů

2.320,-

Není možný pro oblast Šibeniček

2

Týdenní svoz

240 litrů

2.870,-

Není možný pro oblast Šibeniček

3

Týdenní svoz

1100 litrů

14.800,-

Není možný pro oblast Šibeniček

4

14 ti denní svoz

110 a 120 litrů

1.520,-

sudé týdny

5

14 ti denní svoz

240 litrů

2.020,-

sudé týdny

6

14 ti denní svoz

1100 litrů

7.400,-

sudé týdny

7

Svoz 1x měsíčně

110 a 120 litrů

810,-

 

8

Svoz 1x měsíčně

240 litrů

1.020,-

 

9

Sezónní svoz 41 svozů ročně

110 a 120 litrů

1.820,-

1.10. – 30.4. 1x týdně

1.5. – 30.9. 1x 14 dní (sudé týdny)

10

Sezónní svoz 41 svozů ročně

240 litrů

2.620,-

1.10. – 30.4. 1x týdně

1.5. – 30.9. 1x 14 dní (sudé týdny)

11

10 svozů ročně

120 litrů (pytel)

700,-

Pro nemovitosti určené k trvalému bydlení v lokalitách nedostupných pro svoz nádob *

12

10 svozů ročně

120 litrů (pytel)

700,-

Pro nemovitosti určené k rekreačním účelům s číslem evidenčním

*

1 svoz

1 ks pytel 120 litrů

70,-

K dokoupení nad rámec jedné ze základních variant (č. 1 – 12)

*

1 svoz

jednorázová známka

70,-

K dokoupení pro varianty č. 7 a č. 8

 

 

CENÍK ZA SVOZ BIOODPADU (dle individuálního zájmu):

FREKVENCE SVOZU

OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY

CENA v Kč

POZNÁMKA

1 x 14 dnů

110 litrů

800,-

9.4. – 3.12. 2018 (liché pondělí)

1 x 14 dnů

240 litrů

1.050,-

9.4. – 3.12.2018   (liché pondělí)

*Lokality nedostupné pro svoz nádob: Budíkov, Jahodová, Jidaška, K Hubačovu - chaty od č.ev. 0374 nahoru, K Jedlovci, Koloděje, K Ovčínu, Květinová, Na Konci, Na Ovčíně, Na Tehovách, Na Výhledech, Nad Hřbitovem, Nad Potokem, Nad Rybníkem, Nad Tratí, Pastýřská, Pražská - chaty od č.ev. 0626, Pod Budíkovem, Pod Lipami, Rovná, Smrková, Sýkorka, Šibenička od č.ev. 0514, U Lesa, U Sadu, V Březinách, V Dolinách, V Loučkách, V Lukách, V Oboře, V Zahradách, V Zákrutu, Zámecká od čp. 52 směrem do lesa, Zelená.

Pytle a popelnice je nutné umístit na trasu svozu v předvečer svozového dne!

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu zahrnuje:

-        použití kontejnerů na tříděný odpad - papír, sklo, plasty, nápojové kartony, textil, drobný elektroodpad (10 sběrných míst v katastru města)

-        Služby sběrného dvora města Mnichovice

Známky a pytle budou k vyzvednutí od 2. ledna 2018 na MěÚ Mnichovice (po zaplacení v hotovosti nebo předložení dokladu o platbě převodem). Známka z roku 2017 je platná do 28.2. 2018 !

Poplatek je nutné uhradit pro rodinné domy určené k trvalému bydlení do 28. února a pro rekreační objekty do 31. května.

 

Platbu je možno provést hotově do pokladny MěÚ Mnichovice nebo bankovním převodem na účet města č. 1727201/0100. Variabilní symbol vyplňte následovně (důležité pro identifikaci platby!):

4 (povinná položka), 1 (Mnichovice), 2 (Božkov) nebo 3 (Myšlín) - dle adresy nemovitosti, Xxx číslo popisné nebo 0xxx číslo evidenční u rekreačních objektů.          Např. VS 42695 = 4 (povinná položka) 2 (Božkov), 695 (čp. 695).

 

 

Zpracovala: Natálie Baborová                                                                                         Mgr. Petra Pecková

                                                                                                                                        starostka města Mnichovice