Vánoční koncert podpoří hospic, který je zde i pro občany Mnichovic a okolí

Oboroh Mnichovice2017Kdy: 30. 12. 2017 od 18:00
Kde: Husův sbor v Mnichovicích


Myšlenka založení hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech vznikla na samém konci minulého století a u jejího zrodu stála MUDr. Tereza Dvořáková a farníci tří místních církví (Římskokatolické, Československé husitské a Českobratrské evangelické). Původním cílem byla kromě hospice ještě výstavba kostela a školy. Díky velikému úsilí i vládní podpoře hospicového hnutí a podpoře obce Čerčany se budovu podařilo skutečně podle plánu architekta Zikmunda postavit, a tak mohl být 1. září 2008 zahájen provoz Hospice Dobrého Pastýře.

Vedle hlavní činnosti, tedy lůžkové hospicové péče, hospic poskytuje též službu domácí hospicové péče a postupně se přidaly některé další služby zdravotní i sociální, například Centrum denních služeb, což je denní stacionář pro interní i externí klienty, respitní (odlehčovací) lůžka, terénní sociální služby, sociální poradenství, půjčovna zdravotních pomůcek a asistenční auto. Hospic je od svého vzniku jediným lůžkovým hospicem ve Středočeském kraji a jeho kapacita je využívána téměř naplno.

Pacienti hospice jsou převážně z Prahy a Středočeského kraje, klienti domácího hospice pak z dojezdové vzdálenosti do 30 km od Čerčan. V posledních pěti letech hospic doprovázel celkem 14 mnichovických občanů, z toho 9 v lůžkové a 5 v domácí hospicové péči. V hospici působí též desítky dobrovolníků z bližšího i vzdálenějšího okolí. Noví vážní zájemci o dobrovolnickou činnost jsou velmi vítáni.

Případný výtěžek z benefičního koncertu hospic využije jako příspěvek na provozní náklady domácího hospice, který umožňuje nemocným až do konce života zůstat v doma, v přirozeném prostředí. Na domácí hospicovou péči bohužel stále nepřispívají zdravotní pojišťovny, byť věříme, že v příštím roce se situace začne měnit. Zatím je péče hrazena pouze z příspěvků pacientů, dotací a sponzorských darů.

Jan Rataj (předseda správní rady TŘI, o.p.s.)

 

Přijďte prožít atmosféru Vánoc při koncertu folk-rockové kapely Oboroh.

Pořádá Mnichovický Rynek ve spolupráci s městem Mnichovice a hospicem Dobrého pastýře Podpora: Československá církev husitská, Radio 1 a Radio Proglas.